Menu

Články a aktuality

 1. LH do škol

   

  26.6. 2016

   

  Prázdniny už jsou za dveřmi, tak že můžu svůj stav opět umístit na chvilku do dílny a pustit se do další práce. Na závěr školního roku jsem se totiž připojil k partě nadšenců ze spolku: Doba Karlova, z. s. a pod jejich taktovkou se účastnil osvěty ve školách. Děti ze základních škol jsem pak seznamoval s textilní výrobou. Pro zpracování rostlinných vláken za mě naprosto bezchybně pracoval starý dobrý Krteček a kalhotky. Zpracování vlny od ostřihání po finální výrobek si děti mohli také sami vyzkoušet.
  více...
 2. Poprvé v Krumlově

   

  17.-19.6.2016

   

  Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově asi nemusím nikomu představovat. 17. - 19. 6. 2016 se konal již 30. ročník této velkolepé slavnosti. Tento ročník jsem zde díky urozenému pánovi Jakubovi z Černé poprvé pod hlavičkou www.textilpostaru.cz prezentoval textilní výrobu v části Historického vojenského ležení v Městském Parku.
  více...
 3. Repliky originálů

   

  11.5.2016

   

  Jak jsem již předesílal, uveřejňuji svá nejnovější díla. Jedná se 100% vlněné ručně tkané látky v plátnové nebo keprové vazbě. Látky jsou utkané z neseskaných jemných přízí tak, aby bylo dosaženo co nejvěrnější repliky originálu (po stránce technické i vzhledové).
  více...

O mně

 

 Vystudoval jsem SPŠ strojní a následně i VOŠ ve stejném oboru. Pracoval jsem na pozici technické podpory výroby a jako konstruktér. I přes technickou stránku svého studia jsem se vždy věnoval svému historickému koníčku. Od základní školy to byl amatérský „šerm“ dřevěnými meči, v průběhu let jsem prošel tzv. dřevárnami, LARPy i několika scénickými vystoupeními než jsem dospěl k rozhodnutí, že nejvíce mě baví historie v co možná nejpřesnější podobě. Začal jsem se proto věnovat historické rekonstrukci ve smyslu living history (LH). Díky tomu jsem se stal jedním ze zakládajících členů Družiny pánů z Pořešína.

 

 Někteří z nás se s vývojem projektu rozhodli začít studovat mimo reálií a vojenství dané doby i dobové řemeslo, abychom docílili ještě větší přesnosti rekonstrukce. Absolvoval jsem proto řadu kurzů, kde jsem se naučil principům ruční výroby textilu prakticky od ostřihání vlny z ovce po hotový výrobek. Studiem práce jiných skupin a výsledků prací v oboru experimentální archeologie jsem se dostal k historickému textilu. Při pronikání do tajů jeho výroby jsem byl už nejednou šokován časovou náročností textilní výroby, obratnými postupy našich předků nebo jejich neuvěřitelnými řemeslnými schopnostmi.

 

 V současnosti v pořešínské družině aktivně působím, jsem členem její kontrolní komise a mám na starosti především přesnost textilní části našeho projektu. Začal jsem proto komunikovat s Národním památkovým ústavem a díky tomu získávat cenné informace umožňující mi tvořit své výrobky s větší přesností a tak přispívat k posunu úrovně skupiny.

 

 Můj zájem o historii však nezůstal u jednoho období a začal jsem studovat nálezy a práce skupin, které rekonstruují Kelty, Římany, nebo jiné národy z dob mnohem starších.

 

 Nezavrhuji ale ani fantasy a okrajově se zapojuji i do akcí a projektů založených právě na fantazijním principu. Považuji ale za důležité důsledně oddělovat rekonstruování historie a fantazijní prvky.

 

 

html templates